TRANG TIN ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 66  
 
1 5 6 7 9 9 7 6
 
 
Giới thiệu Giới thiệu các bộ môn
Giới thiệu Bộ môn Quản lý môi trường

BỘ MÔN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

(Department of Environmental Management)

KHOA MÔI TRƯỜNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

1.     Giới thiệu chung

Bộ môn Quản lý Môi trường được thành lập theo quyết định số 462/QĐ-TĐHHN ngày 25 tháng 3 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Đây là đơn vị chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Quản lý môi trường của khoa Môi trường thuộc trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

2.     Đội ngũ cán bộ

2.1. Lãnh đạo Bộ môn

- Trưởng Bộ môn: Tiến sĩ: Vũ Văn Doanh

- Phó trưởng Bộ môn: Thạc sĩ, nghiên cứu sinh: Lê Đắc Trường

2.2. Các cán bộ

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Ghi chú

           1. 

Vũ Thanh Ca

PGS. Tiến sĩ

 

           2. 

Nguyễn Thị Linh Giang

Thạc sĩ

Nghiên cứu sinh

          3. 

Kiều Thị Hòa

Thạc sĩ

 

          4. 

Nguyễn Hà Linh

Thạc sĩ

 

           5. 

Nguyễn Khánh Linh

Thạc sĩ

Nghiên cứu sinh 

           6. 

Phạm Bích Nguyệt

Cử nhân

 

           7. 

Phạm Thị Hồng Phương

Thạc sĩ

Nghiên cứu sinh 

           8. 

Nguyễn Khắc Thành

Thạc sĩ

Nghiên cứu sinh

           9. 

Phạm Thị Mai Thảo

Tiến sĩ

 

        10. 

Lê Thị Thoa

Thạc sĩ

 

        11. 

Tạ Thị Yến

Thạc sĩ

Nghiên cứu sinh 

 

3.     Chức năng, nhiệm vụ

·    Đào tạo cán bộ chuyên ngành Quản lý môi trường đáp ứng nhu cầu nhân lực cho đất nước.

·    Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của các môn học trong chương trình đào tạo của chuyên ngành Quản lý môi trường.

·    Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm môn học được phân công.

·    Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

·    Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội; thực hiện dịch vụ xã hội và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý môi trường.

·    Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn.

4.     Lĩnh vực hoạt động

·    Đào tạo cử nhân các hệ Cao Đẳng, Đại học và Liên thông thuộc chuyên ngành Quản lý môi trường;

·    Thực hiện các nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực:

+     Thực hiện các thủ tục hành chính liên quan tới bảo vệ môi trường mà doanh nghiệp phải tuân thủ theo các quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường như: Đánh giá tác động môi trường; các loại giấy phép môi trường…;

+     Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường, quy hoach bảo vệ môi trường;

+     Ứng dụng công cụ quản lý môi trường nhằm giám sát, kiểm soát và quản lý môi trường như: Mô hình hóa môi trường; Ứng dụng GIS, viễn thám trong quản lý môi trường…;

+     Thực hiện, kiểm tra đánh giá, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng môi trường theo các tiêu chuẩn ISO 14000…

5.     Địa chỉ liên hệ:                    

Bộ môn Quản lý môi trường,

Khoa Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Số 41 đường Phú Diễn, phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: +844.3764.3902/ Fax: +844.3837.0598

 hunre.edu.vn/hre/Gioi-thieu-Bo-mon-Quan-ly-moi-truong-t16104-11123.html

Ngày 21/07/2019
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn