TRANG TIN ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 48  
 
1 5 6 7 9 9 7 6
 
 
Thông tin tuyển sinh Đào tạo đại học
HƯỚNG DẪN Công tác tuyển sinh Đại học chính quy năm 2019

 HƯỚNG DẪN Công tác tuyển sinh Đại học chính quy năm 2019 (11/04/2019)

 

 

THÍ SINH TẢI MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TẠI ĐƯỜNG LINK SAU HOẶC TẠI FILE ĐÍNH KÈM BÊN DƯỚI BÀI VIẾT:

1. MẪU PHIẾU ĐKXT THEO HỌC BẠ 12 THPT

drive.google.com/file/d/1kYP2FeE8g7sKQkwpfX7XEwjcQNQ7CVZv/view

2. MẪU CAM KẾT NỢ GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT:

(CHỈ ÁP DỤNG VỚI THÍ SINH THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2019)

https://drive.google.com/file/d/13bmt71FEckUHjKrFRJnf0_Uod_USgNBQ/view

3. MẪU PHIẾU ĐKXT THEO ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA:

(CHỈ ÁP DỤNG CHO CÁC ĐỢT TUYỂN SINH BỔ SUNG)

drive.google.com/file/d/1gT7iINmHuOHerdc-HSLipyA80i241CLA/view

 

 

HƯỚNG DẪN

Công tác tuyển sinh Đại học chính quy năm 2019 tại Trường

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

          Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội hướng dẫn Công tác tuyển sinh Đại học chính quy năm 2019 đối với thí sinh đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào Trường như sau:

       I.            Thông tin các ngành đào tạo, chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển:

Chỉ tiêu tuyển sinh tại Hà Nội (Trụ sở chính): 2430 chỉ tiêu.

STT

Tên  ngành

Mã ngành

Mã môn xét tuyển

Chỉ tiêu xét theo

Kết quả Thi THPTQG

Kết quả học tập lớp 12 THPT

1

Kế toán

7340301

A00, A01, B00, D01

180

180

2

Luật

7380101

A00, A01, B00, D01

70

80

3

Quản trị kinh doanh

7340101

A00, A01, B00, D01

70

80

4

Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

7440298

A00, A01, B00, D01

20

20

5

Khí tượng và khí hậu học

7440221

A00, A01, B00, D01

20

20

6

Thủy văn học

7440224

A00, A01, B00, D01

20

20

7

Công nghệ kỹ thuật môi trường

7510406

A00, A01, B00, D01

90

90

8

Công nghệ thông tin

7480201

A00, A01, B00, D01

170

170

9

Kỹ thuật địa chất

7520501

A00, A01, B00, D01

20

20

10

Kỹ thuật trắc địa – bản đồ

7520503

A00, A01, B00, D01

30

30

11

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

A00, A01, B00, D01

175

175

12

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

7850102

A00, A01, B00, D01

25

25

13

Quản lý biển

7850199

A00, A01, B00, D01

20

20

14

Quản lý đất đai

7850103

A00, A01, B00, D01

150

150

15

Quản lý tài nguyên nước

7850198

A00, A01, B00, D01

20

20

16

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

A00, A01, B00, D01

125

125

Tổng chỉ tiêu

1205

1225

Tại phân hiệu Thanh Hóa: 240 chỉ tiêu

STT

Tên  ngành

Mã ngành

Mã môn xét tuyển

Chỉ tiêu xét theo

Kết quả Thi THPTQG

Kết quả học tập lớp 12 THPT

1

Kế toán

7340301PH

A00, A01, B00, D01

20

20

2

Công nghệ kỹ thuật môi trường

7510406PH

A00, A01, B00, D01

15

15

3

Kỹ thuật trắc địa – bản đồ

7520503PH

A00, A01, B00, D01

15

15

4

Công nghệ thông tin

7480201PH

A00, A01, B00, D01

20

20

5

Quản lý đất đai

7850103PH

A00, A01, B00, D01

20

20

6

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103PH

A00, A01, B00, D01

15

15

7

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101PH

A00, A01, B00, D01

15

15

Tổng chỉ tiêu

120

120

-            Thí sinh sử dụng 01 trong 04 tổ hợp môn xét tuyển sau:

+   Tổ hợp A00: Toán, Lý, Hóa           + Tổ hợp A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

+   Tổ hợp B00: Toán, Hóa, Sinh         + Tổ hợp D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

(Lưu ý: Thí sinh chọn một tổ hợp môn có tổng điểm trung bình năm lớp 12 cao nhất để xét tuyển)

-     Nhà trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ và điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia để xét tuyển;

-     Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 THPT, Nhà trường xét tuyển thẳng đối với các thí sinh tốt nghiệp tại các trường THPT chuyên đã đủ điều kiện ĐKXT và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

       Lưu ý: Thí sinh ĐKXT các mã ngành thuộc trụ sở chính sẽ học tại Hà Nội, các mã ngành thuộc phân hiệu Thanh Hóa sẽ học tại tỉnh Thanh Hóa. Nhà trường không chịu trách nhiệm nếu thí sinh đăng ký sai mã ngành.

   II.            Điều kiện, phương thức xét tuyển, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

1.      Điều kiện xét tuyển

-   Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học. Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT;

-   Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

2.      Phương thức xét tuyển, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

Nhà trường tổ chức xét tuyển theo 02 phương thức:

a.      Sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 để xét tuyển

-         Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 30 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến hai chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

-         Điểm xét tuyển của thí sinh được xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo từng ngành đào tạo. Trường hợp nhiều thí sinh có tổng điểm 3 môn bằng nhau trong cùng tổ hợp thì điểm xét tuyển sẽ lấy từ cao xuống thấp của môn Toán.

-         Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Nhà trường công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia.

b.      Sử dụng kết quả học tập lớp 12 THPT để xét tuyển

-         Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình các môn học cả năm lớp 12 theo thang điểm 30 đối với từng môn học của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến hai chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

-         Cách tính điểm xét tuyển:

 

ĐXT = (ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3) + ĐKV + ĐƯT (nếu có).

      ĐTB Môn 1, 2, 3 = Điểm trung bình cả năm lớp 12 của từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển.

(ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐTB: Điểm trung bình; ĐKV: Điểm khu vực; ĐƯT: Điểm ưu tiên)

-         Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Tổng điểm trung bình các môn học năm lớp 12 theo thang điểm 30 đối với từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến hai chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực không thấp hơn 18,0;

-         Điểm xét tuyển của thí sinh được xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo từng ngành đào tạo. Trường hợp nhiều thí sinh có tổng điểm 3 môn bằng nhau trong cùng tổ hợp thì điểm xét tuyển sẽ lấy từ cao xuống thấp của môn Toán.

-         Nhà trường xét tuyển thẳng đối với các thí sinh tốt nghiệp tại các trường chuyên THPT đã đủ điều kiện ĐKXT và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

III.       Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

1.      Khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực

-         Đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên: Theo Thông tư 02/2019/TT BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo thông tư số 05/2017/ TT BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại thông tư số 07/2018/ TT BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-         Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai nhóm khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10.

2.      Hồ sơ để được hưởng ưu tiên theo đối tượng:

-         Bản sao các loại Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên;

-         Đối với thí sinh là người dân tộc thiểu số, giấy chứng nhận để hưởng đối tượng ưu tiên 01 là bản sao giấy khai sinh trên đó ghi rõ dân tộc thuộc dân tộc thiểu số và hộ khẩu thường trú hoặc giấy tờ hợp pháp minh chứng thí sinh có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng (tính đến ngày thi đầu tiên của Kỳ thi THPT Quốc gia) tại Khu vực 1 trong thời gian học THPT.

-         Đối với thí sinh thuộc đối tượng người có công với cách mạng hoặc con của người có công với cách mạng, giấy chứng nhận để hưởng ưu tiên là bản sao Quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với người có công của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Thí sinh xuất trình bản chính của các giấy tờ nói trên khi làm thủ tục nhập học.

IV.            Tổ chức đăng ký xét tuyển:

1.      Tổ chức xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia đợt 1

-         Thí sinh đồng thời đăng ký dự thi THPT Quốc gia và đăng ký xét tuyển đại học bằng phiếu ĐKXT theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo của địa phương tại các điểm nhận hồ sơ ĐKXT (Trường THPT) từ ngày 01/04/2019 đến 20/04/2019;

-         Nhà Trường công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trang thông tin điện tử của Trường dự kiến trước ngày 22/07/2019;

-         Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến dự kiến từ ngày 22/07/2019 đến 17h00 ngày 29/07/2019;

-         Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT tại các điểm thu nhận hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ 22/07/2019 đến 17h00 ngày 31/07/2019, thời gian kiểm tra chỉnh sửa sai sót cho thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu là trước 17h00 ngày 02/08/2019;

-         Nhà trường tổ chức quy trình xét tuyển cho các thí sinh ĐKXT và công bố kết quả trước 17h00 ngày 09/08/2019.

-         Thí sinh xác nhận nhập học trước 17h00 ngày 15/08/2019 (Thí sinh có thể đồng thời làm thủ tục nhập học).

-         Thời gian nhập học chính thức: dự kiến ngày 15/08/2019.

2.      Tổ chức xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 THPT đợt 1

-         Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: từ ngày 01/06/2019 đến 17h00 ngày 30/07/2019.

-         Nhà trường công bố danh sách thí sinh trúng tuyển: Giai đoạn 1: Trước 17h00 ngày 03/07/2019 (đối với thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT trước 17h ngày 02/07/2019); Giai đoạn 2: Trước 17h00 ngày 02/08/2019.

-         Thời gian xác nhận nhập học từ ngày 05/07/2019 đến trước 17h00 ngày 15/08/2019 (Thí sinh có thể đồng thời làm thủ tục nhập học).

-         Thời gian nhập học chính thức: dự kiến ngày 15/08/2019.

-         Nhà trường nhận hồ sơ ĐKXT theo 03 hình thức:

+   ĐKXT trực tiếp tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Số 41A, đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội;

+   ĐKXT qua bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, chuyển phát bảo đảm;

+   ĐKXT trực tuyến qua cổng thông tin tuyển sinh: www.tuyensinh.portal.portal.hunre.edu.vn

            (Hướng dẫn chi tiết về ĐKXT trực tuyến thí sinh xem tại phụ lục kèm theo hoặc địa chỉ website: https://drive.google.com/file/d/1LX-Izayp0yDLMpjkxvGusk4TjxPMa2tC/view- Hotline: 0978.136.923)

-         Hồ sơ ĐKXT gồm:

+   01 phiếu ĐKXT có ghi rõ đợt xét tuyển, điền đầy đủ các thông tin trên phiếu và có chữ ký của thí sinh (thí sinh có thể tải mẫu phiếu tại địa chỉ website chính thức của nhà trường: www.portal.portal.hunre.edu.vn; www.tuyensinh.portal.portal.hunre.edu.vn)

+   01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh;

+   01 bản sao có công chứng học bạ THPT;

+   01 bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2019) hoặc Chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2019);

+   01 bản sao thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân;

+   Nếu thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh, cần nộp thêm bản sao có công chứng các giấy tờ minh chứng để hưởng chế độ ưu tiên theo quy định;

-         Lưu ý:

           +  Thí sinh tốt nghiệp tại các trường chuyên THPT có tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp dùng để đăng ký theo phương thức xét tuyển kết quả học tập lớp 12 THPT (Toán, Lý, Hóa hoặc Toán, Lý, Tiếng Anh hoặc Toán, Hóa, Sinh hoặc Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực không nhỏ hơn 18,0 được xét tuyển thẳng.

           +  Đối với hồ sơ ĐKXT theo hình thức đăng ký trực tuyến: Thí sinh nhập đầy đủ thông tin ĐKXT, gửi dữ liệu ảnh chụp hồ sơ bản gốc theo hướng dẫn tại địa chỉ website: https://drive.google.com/file/d/1LX-Izayp0yDLMpjkxvGusk4TjxPMa2tC/view.Sau khi trúng tuyển và làm thủ tục xác nhận nhập học, thí sinh nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ ĐKXT theo quy định để đối chiếu. Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm với các thông tin đã khai báo, trường hợp thông tin ĐKXT trực tuyến không chính xác, nhà trường sẽ không công nhận kết quả trúng tuyển.

    V.            Lệ phí ĐKXT và phương thức thanh toán

1.      Lệ phí ĐKXT

Mức lệ phí: 30.000 đồng/hồ sơ (Ba mươi nghìn đồng/hồ sơ).

2.      Phương thức thanh toán

-         Đối với ĐKXT qua đường bưu điện, thí sinh nộp lệ phí hồ sơ ĐKXT qua dịch vụ thu phí hộ của Bưu điện. Thí sinh không bỏ tiền lệ phí ĐKXT vào phong bì chứa hồ sơ ĐKXT, tiền lệ phí ĐKXT được Bưu điện thu riêng (thí sinh lưu giữ lại biên lai, hóa đơn thu tiền).

-         Đối với ĐKXT trực tiếp, thí sinh nộp lệ phí ĐKXT trực tiếp tại Trường.

-         Đối với ĐKXT trực tuyến, thí sinh nộp lệ phí ĐKXT khi xác nhận nhập học.

VI.            Tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm 2019: ĐKXT sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 và ĐKXT sử dụng kết quả học tập lớp 12 THPT

a.      Đợt 2 (Thời gian dự kiến tổ chức ĐKXT nếu còn chỉ tiêu)

-         Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: dự kiến từ 16/08/2019 đến 17h00 ngày 28/08/2019;

-         Thời gian xét tuyển và công bố kết quả: dự kiến trước 17h00 ngày 30/08/2019;

-         Thời gian xác nhận nhập học: dự kiến trước 17h00 ngày 05/09/2019;

-         Thời gian nhập học chính thức: dự kiến ngày 05/09/2019.

b.      Đợt 3 (Thời gian dự kiến tổ chức ĐKXT nếu còn chỉ tiêu)

-         Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: từ ngày 06/09/2019 đến ngày 10/09/2019;

-         Thời gian xét tuyển và công bố kết quả: dự kiến trước 17h00 ngày 11/09/2019;

-         Thời gian xác nhận nhập học: dự kiến trước 17h00 ngày 16/09/2019;

-         Thời gian nhập học chính thức: dự kiến ngày 16/09/2019.

Sau 03 đợt ĐKXT, Nhà trường sẽ thông báo tổ chức ĐKXT bổ sung nếu còn chỉ tiêu.

VII.            Xác nhận nguyện vọng nhập học tại trường đối với các thí sinh trúng tuyển sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 hoặc sử dụng kết quả học tập lớp 12 THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2019)

-         Thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2019 trúng tuyển ở từng đợt xét tuyển phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia để xác nhận nhập học trong thời hạn quy định theo 02 phương thức:

+   Nộp trực tiếp tại Trường;

+   Nộp qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh, chuyển phát bảo đảm theo địa chỉ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Số 41A, đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (thời gian gửi hợp lệ tới Trường được tính ngày theo dấu bưu điện).

+   Thời hạn nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia:

§  ĐKXT đợt 1: trước 17h00 ngày 15/08/2019;

§  ĐKXT đợt 2: dự kiến trước 17h00 ngày 05/09/2019;

§  ĐKXT đợt 3: dự kiến trước 17h00 ngày 16/09/2019;

-         Thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2019 trúng tuyển ở từng đợt xét tuyển không phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia và làm thủ tục xác nhận nhập học trong thời gian quy định.

-         Thí sinh thuộc diện “Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển” theo quy định cần nộp các loại giấy tờ để xác nhận nhập học như sau:

+   Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo mẫu quy định tại Công văn hướng dẫn số 796/BGDĐT-GDĐH ngày 06/03/2019;

+   Bản chính của một trong các giấy chứng nhận sau: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia;

+   Thời hạn nộp bản chính các chứng nhận tương ứng với chế độ xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: trước ngày 23/07/2019.

-         Quá thời hạn quy định ở trên những thí sinh không nộp Giấy chứng nhận kết quả thi hoặc các chứng nhận tương ứng với chế độ xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thì được xem như từ chối nhập học tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

VIII.            Chính sách xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

1.      Đối tượng được xét tuyển thẳng vào đại học

a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học;

b) Người đã trúng tuyển vào trường, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại trường theo kết quả trúng tuyển. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được xét tuyển thẳng có nguyện vọng, thì được xem xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức;

c) Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT thì được xét tuyển thẳng vào Đại học theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh. Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế nếu chưa tốt nghiệp THPT sẽ được bảo lưu kết quả đến hết năm tốt nghiệp THPT;

d) Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng vào Đại học theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải. Các thí sinh nếu trong diện xét tuyển nếu chưa tốt nghiệp THPT được bảo lưu kết quả đến hết năm tốt nghiệp THPT;

Chỉ tiêu xét tuyển đối với thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi quốc gia:

TT

Môn đạt giải học sinh giỏi QG

Ngành xét tuyển

Chỉ tiêu

1

Địa lý

Thủy văn học

3

Kỹ thuật địa chất

3

Kỹ thuật trắc địa – bản đồ

3

Quản lý biển

3

Quản lý tài nguyên nước

3

2

Tin học

Công nghệ thông tin

3

3

Hóa học

Công nghệ kỹ thuật môi trường

3

Quản lý tài nguyên và môi trường

3

4

Sinh học

Công nghệ kỹ thuật môi trường

3

Quản lý tài nguyên và môi trường

3

Chỉ tiêu xét tuyển đối với thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia:

STT

Ngành xét tuyển

Chỉ tiêu

1

Khí tượng và Khí hậu học

3

2

Thủy văn học

3

3

Công nghệ kỹ thuật môi trường

3

4

Công nghệ thông tin

3

5

Kỹ thuật địa chất

3

6

Kỹ thuật trắc địa – bản đồ

3

7

Quản lý đất đai

3

8

Quản lý tài nguyên và môi trường

3

9

Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

3

10

Quản lý tài nguyên nước

3

11

Quản lý biển

3

Lưu ý: Sau khi có thông báo trúng tuyển của Trường, thí sinh phải nộp bản chính giấy chứng nhận đoạt giải để xác nhận nhập học trong thời gian quy định (thời gian tính theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện bằng thư chuyển phát nhanh). Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia muốn đăng ký vào những ngành khác sẽ do Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào môn thi, lĩnh vực đoạt giải xem xét và quyết định.

g) Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định: Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả học tập THPT lớp 12 của học sinh, tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định cho vào học;

h) Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại trường: Hiệu trưởng căn cứ kết quả học tập THPT lớp 12 của học sinh, kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực tiếng Việt để xem xét, quyết định cho vào học;

i) Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ;

Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 1 năm học trước khi vào học chính thức.

k) Thí sinh tốt nghiệp tại hệ thống các trường THPT chuyên có tổng điểm 3 môn xét tuyển cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực không nhỏ hơn ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của nhà trường.

2.  Đối tượng được ưu tiên xét tuyển vào đại học

Nhà trường ưu tiên xét tuyển vào Đại học chính quy đối với các thí sinh đáp ứng đầy đủ những điều kiện sau:

Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp trung học phổ thông, nếu có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp môn dùng để xét tuyển cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực không nhỏ hơn ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của nhà trường thì kết quả xét tuyển và ngành đăng ký xét tuyển sẽ do Hiệu trưởng căn cứ vào môn thi, lĩnh vực đoạt giải xem xét và quyết định.

 3. Hồ sơ, phương thức đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học

-   Thí sinh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa phương theo quy định về hồ sơ và thời hạn đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển tại công văn số 796/BGDĐT-GDĐH ngày 06/03/2019.

-         Thời gian nhà trường nhận hồ sơ từ các Sở GDĐT: Trước ngày 01/06/2019

-         Thời gian tổ chức xét tuyển: Trước ngày 18/07/2019.

Đối với thí sinh tốt nghiệp tại tại các trường chuyên THPT đăng ký xét tuyển từ ngày 01/06/2019 đến 17h00 ngày 30/07/2019 và các đợt tuyển sinh bổ sung (nếu có).

            Đường dây nóng tiếp nhận thông tin, tư vấn tuyển sinh của Trường: 0243 764 3027, (024) 38370598, số máy lẻ 404; 0978 136 923; 0936 004 711.

            Thông tin chi tiết về tuyển sinh liên tục được cập nhật tại :

           http://portal.portal.hunre.edu.vn/hre/d4398

           http://tuyensinh.portal.portal.hunre.edu.vn

 

 

 Phụ lục 01: Hướng dẫn điền thông tin trên mẫu phiếu Đăng ký xét tuyển

Đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 THPT (Học bạ)

  Đăng ký xét tuyển theo Kết quả thi THPT Quốc Gia

Phụ lục 02: Hướng dẫn Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại cổng thông tin:

 Xem chi tiết tại link sau: https://drive.google.com/file/d/1LX-Izayp0yDLMpjkxvGusk4TjxPMa2tC/view

 

 Tệp đính kèm:
15549700270651Huongdancongtactuyensinh.pdf

155497002706522019PhieuDKXTHocba12.pdf

155497002706532019PhieuDKXTThiTHPT.pdf

15580600618774camketthieugiaycntn2019.pdf

Ngày 22/07/2019
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn