TRANG TIN ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 121  
 
1 5 6 7 9 9 7 6
 
 
Đào tạo
Chuẩn đầu ra Trình độ Đại học ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường (20/06/2019)

Đào tạo kỹ sư Công nghệ kỹ thuật môi trường đạt được các mục tiêu sau: - Có kiến thức cơ sở, chuyên môn và kỹ năng thực hành về công nghệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường. Có kiến thức và năng lực vững vàng về lý thuyết lẫn thực hành đáp ứng yêu cầu của việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn hội nhập quốc tế. - Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm công dân; có sức khỏe tốt, có khả năng tìm việc làm phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. - Có thể học tập lên trình độ cao hơn.


Chuẩn đầu ra Trình độ Đại học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường (20/06/2019)

Đào tạo cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường đạt được các mục tiêu sau: - Có kiến thức cơ sở, chuyên môn và kỹ năng thực hành về quản lý môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên. Có kiến thức và năng lực vững vàng về lý thuyết lẫn thực hành đáp ứng yêu cầu của việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn hội nhập quốc tế. - Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm công dân; có sức khỏe tốt, có khả năng tìm việc làm phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. - Có thể học tập lên trình độ cao hơn.


ĐÀO TẠO THẠC SỸ NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (17/06/2019)


ĐÀO TẠO THẠC SỸ NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG (17/06/2019)


ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (17/06/2019)


ĐÀO TẠO KỸ SƯ NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (17/06/2019)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (6/1)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn