TRANG TIN ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 9  
 
1 5 6 7 9 9 7 6
 
 
Giới thiệu
Giới thiệu Khoa Môi trường (18/10/2019)


Chức năng, nhiệm vụ Khoa Môi trường (22/07/2019)


GIỚI THIỆU KHOA MÔI TRƯỜNG (21/07/2019)

Khoa Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội được thành lập năm 2001. Chức năng, nhiệm vụ chính của Khoa là đào tạo các ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường và Quản lý tài nguyên và môi trường cho hệ Đại học, Cao đẳng; đào tạo Thạc sỹ ngành Khoa học môi trường; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tham gia các hoạt động dịch vụ trong các lĩnh vực công nghệ môi trường, kỹ thuật môi trường, quản lý tài nguyên và môi trường.


Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chiến lược phát triển khoa Môi trường giai đoạn 2016 - 2020 (25/08/2016)


Chiến lược phát triển khoa Môi trường đến năm 2030, tầm nhìn 2035 (20/06/2016)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (5/1)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn