TRANG TIN ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 16  
 
1 5 6 7 9 9 7 6
 
 
Giới thiệu Giới thiệu các bộ môn
Giới thiệu Bộ môn Độc học và quan trắc môi trường (21/07/2019)

Bộ môn Độc học và Quan trắc Môi trường được thành lập theo quyết định số 462/QĐ-TĐHHN ngày 25 tháng 3 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Bộ môn Độc học và Quan trắc Môi trường là đơn vị quản lý chuyên môn về đào tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật và công nghệ trong các lĩnh vực như Độc học Môi trường, Quan trắc môi trường, Hóa học phân tích, Hóa kỹ thuật Môi trường, Vi sinh kỹ thuật môi trường, Thông tin môi trường, … của khoa Môi trường thuộc trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.


Giới thiệu Bộ môn Quản lý Tài nguyên thiên nhiên (21/07/2019)

Bộ môn Quản lý Tài nguyên thiên nhiên được thành lập theo quyết định số 2004/QĐ-TĐHHN ngày 7 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Đây là đơn vị chuyên môn về đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Quản lý Tài nguyên thiên nhiên của khoa Môi trường thuộc trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.


Giới thiệu Tổ quản lý Phòng thí nghiệm (21/07/2019)

Tổ Quản lý Phòng Thí nghiệm Môi trường – Khoa Môi trường được thành lập năm 2013 theo Quyết định số 2083/QĐ – TĐHHN ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Tổ quản lý Phòng thí nghiệm Môi trường có tên giao dịch tiếng Anh Environmental Laboratory (ENVILAB), là một tổ chuyên trách trực thuộc Khoa Môi trường có nhiệm vụ trọng tâm là phục vụ công tác đào tạo, nâng cao kỹ năng, tay nghề thực nghiệm cho sinh viên thuộc các ngành học Khoa Môi trường, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ của giảng viên và sinh viên; thực hiện các dự án, đề án, nhiệm vụ chuyên môn trong lĩnh vực môi trường. Bên cạnh đó, Phòng thí nghiệm Môi trường có chức năng cung cấp các dịch vụ liên quan đến hoạt động quan trắc và phân tích môi trường, hoạt động khoa học công nghệ; thực hiện các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ thuật phân tích môi trường và quản lý phòng thí nghiệm môi trường.


Giới thiệu Bộ môn Quản lý môi trường (21/07/2019)

Bộ môn Quản lý Môi trường được thành lập theo quyết định số 462/QĐ-TĐHHN ngày 25 tháng 3 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Đây là đơn vị chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Quản lý môi trường của khoa Môi trường thuộc trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.


Giới thiệu Bộ môn Công nghệ môi trường (21/07/2019)

Bộ môn Công nghệ Môi trường được thành lập theo quyết định số 462/QĐ-TĐHHN ngày 25 tháng 3 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (5/1)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn