TRANG TIN ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 20  
 
1 5 6 7 9 9 7 6
 
 
Đào tạo Đào tạo Đại học
Chương trình đào tạo trình độ liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường (28/02/2020)


Chương trình đào tạo trình độ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường (28/02/2020)


Chương trình đào tạo trình độ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường (28/02/2020)


ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (17/06/2019)


ĐÀO TẠO KỸ SƯ NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (17/06/2019)


Chương trình đào tạo trình độ Đại học, hệ chính quy ngành CNKTMT áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2019 (10/04/2019)


Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Đại học của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (01/08/2017)


Chương trình đào tạo trình độ Đại học, hệ chính quy ngành CNKTMT áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2016 (20/05/2016)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (8/1)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn