TRANG TIN ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 84  
 
1 5 6 7 9 9 7 6
 
 
Đào tạo Đào tạo Đại học
ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (17/06/2019)


ĐÀO TẠO KỸ SƯ NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (17/06/2019)


Chương trình đào tạo trình độ Đại học, hệ chính quy ngành CNKTMT áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2019 (10/04/2019)


Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Đại học của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (01/08/2017)


Chương trình đào tạo trình độ Đại học, hệ chính quy ngành CNKTMT áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2016 (20/05/2016)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (5/1)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn