TRANG TIN ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 52  
 
1 5 6 7 9 9 7 6
 
 
Đào tạo
ĐÀO TẠO THẠC SỸ NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường theo định hướng ứng dụng nhằm mục tiêu bổ sung, cập nhật, nâng cao kiến thức ngành, chuyên ngành, tăng cường kiến thức liên ngành cho học viên. Sau khi tốt nghiệp, học viên có các phẩm chất, năng lực, tầm nhìn và kỹ năng vận dụng kiến thức chuyên môn vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành, chuyên ngành được đào tạo; có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sỹ.

Mục tiêu cụ thể

- Bổ sung, cập nhật được các kiến thức nâng cao có tính liên ngành về lĩnh vực quản lý môi trường, sử dụng và tái tạo tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

- Phát huy và sử dụng hiệu quả được các kiến thức chuyên ngành vào việc thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan quản lý, đơn vị sản xuất, đơn vị sự nghiệp theo các định hướng chuyên sâu qua các môn học tự chọn và hướng nghiên cứu luận văn.

- Vận dụng được các kỹ năng nghiên cứu, phân tích tổng hợp, đánh giá, đề xuất các giải pháp khoa học để giải quyết những vấn đề liên quan đến môi trường và bảo vệ môi trường; quản lý, quy hoạch, sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học.

- Phát hủy được năng lực làm việc độc lập, sáng tạo, tích lũy được các kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, đánh giá, phát hiện và tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong hoạt động chuyên môn nghề nghiệp, áp dụng trong công tác chuyên môn.

- Nhận thức được sự cần thiết của việc liên tục học hỏi và phát triển bản thân trong nghề nghiệp; Nhận thức được và đưa ra các quyết định phù hợp đạo đức nghề nghiệp; thường xuyên thực hành các hành vi đạo đức nghề nghiệp.Tệp đính kèm:
CTT.docx
CCT.docx
Ngày 17/06/2019
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn