TRANG TIN ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 41  
 
1 5 6 7 9 9 7 6
 
 
Đào tạo
ĐÀO TẠO THẠC SỸ NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

Mục tiêu đào tạo

         - Mục tiêu chung:

         Chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ ngành Khoa học môi trường theo định hướng ứng dụng nhằm mục tiêu bổ sung, cập nhật, nâng cao kiến thức ngành, chuyên ngành khoa học môi trường, tăng cường kiến thức liên ngành cho học viên. Sau khi tốt nghiệp, học viên có các phẩm chất, năng lực, tầm nhìn và kỹ năng vận dụng kiến thức chuyên môn vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp trong lĩnh vực môi trường; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề về khoa học môi trường và một trong các hướng chuyên sâu về ứng dụng khoa học môi trường trong quản lý môi trường, phân tích đánh giá môi trường, công nghệ xử lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường, độc học và sức khỏe môi trường, sinh thái môi trường, môi trường và xã hội có thể tiếp tục phát triển ở bậc đào tạo tiến sỹ.         

- Mục tiêu cụ thể:

- Bổ sung, cập nhật được các kiến thức nâng cao về khoa học môi trường: quản lý môi trường, phân tích đánh giá môi trường, công nghệ xử lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường, độc học và sức khỏe môi trường, sinh thái môi trường, môi trường và xã hội.

- Phát huy và sử dụng hiệu quả được các kiến thức chuyên ngành vào việc thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan quản lý, đơn vị sản xuất, sự nghiệp theo các định hướng chuyên sâu qua các môn học tự chọn và hướng nghiên cứu luận văn.

            - Vận dụng được các kỹ năng về quản lý môi trường, phân tích đánh giá môi trường, công nghệ xử lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường, độc học và sức khỏe môi trường, sinh thái môi trường, các vấn đề về môi trường và xã hội để nâng cao kỹ năng hoạt động nghề nghiệp

 - Phát huy được khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tích lũy được các kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, đánh giá, phát hiện và tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong hoạt động chuyên môn nghề nghiệp, áp dụng trong công tác chuyên môn.Tệp đính kèm:
CTT_Th.s_KHMT.docx
CCT_Ths_KHMT.docx
Ngày 17/06/2019
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn